יום רביעי, 28 באוקטובר 2015

פיטורים מחמת היריון - טרם שישה חודשי עבודה מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

בס"ד
פיטורים מחמת היריון - טרם שישה חודשי עבודה מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

חוק עבודת נשים, קובע הגבלת פיטורים של עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק, ששה חודשים לפחות. אולם, גם לנשים בהיריון המועסקות פחות משישה חודשים, ניתנת הגנה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פיטורי עובדת עקב הריונה אסורים גם כאשר הם נעשים בתוך תקופת עבודה של פחות משישה חודשים.  
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 קובע בסעיף 9, הגבלת פיטורים של עובדת בהיריון, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק, ששה חודשים לפחות
אולם, גם לנשים בהיריון המועסקות פחות משישה חודשים, ניתנת הגנה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון ההזדמנויות. ("
בפסק דין תע"א 12179-09 ליטל ברנפלד-לוי נ' קניון מודיעין יזום וניהול בע"מ ואח' מיום 2/6/14 (להלן: "פסק הדין"), קבעה כב' השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, כי מכיוון והתובעת פוטרה לאחר כארבעה חודשי עבודה, חל עליה האיסור הכללי על הפליה מכוח עקרון השוויון, חובת תום הלב וסעיף 2 (א) לחוק שוויון ההזדמנויות, הקובע כי אין להפלות עובדת מחמת הריונה
די בכך, שאחד מהשיקולים לפיטורי העובדת היה הריונה, כדי שהחלטת הפיטורים תהיה פסולה ותפר את חוק שוויון ההזדמנויות. נטל הראיה להוכחת אי הפרת השוויון חלה על המעסיק
בפסק דין זה, שוכנע בית הדין, כי עצם היותה של העובדת בהיריון הובילה, בין היתר, להחלטה לפטרה ובכך, הפר המעסיק את חוק שוויון ההזדמנויות.  
לאור הצורך להרתיע מעסיקים מפני לקיחה בחשבון של שיקול ההיריון כגורם משפיע על החלטה לפיטורי עובדת בהיריון, בית הדין פסק לתובעת פיצוי ממוני בגין הפסד השכר עד הלידה בסך 36,792 ש"ח ופיצוי לא ממוני בסך 20,000 ש"ח עקב הפרת חוק שוויון ההזדמנויות והפרת חובת השימוע במהלך הליכי הפיטורים של התובעת, שכן התובעת לא קיבלה הזדמנות אמיתית להגן על עצמה טרם ההחלטה לפטרה.  
לסיכום, נשים רבות חוששות להיכנס להיריון, טרם מציאת מקום עבודה. אולם, חוק שוויון ההזדמנויות ובתי הדין מעניקים הגנה, גם לנשים שעובדות אצל אותו מעסיק פחות מחצי שנה. חוק שוויון ההזדמנויות, קובע איסור כללי להפלות אישה מחמת הריונה. מגמת בתי הדין, הינה להרתיע מעסיקים מלקחת בחשבון את שיקול ההיריון בפיטורים על מנת להתחמק מכניסה לתקופה שלאחר שישה חודשי עבודה, בה לאישה מגיעות זכויות והגנות נרחבות מכוח חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954.
אין באמור בכדי להוות יעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס:

·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:


נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס