יום חמישי, 25 בנובמבר 2010

האם יהונתן קלינגר מנצל לרעה את חופש הביטוי ?

האם יהונתן קלינגר רוצה לפגוע בילדים ובאינטרס הציבורי בשם חופש הביטוי?
קצת הרהורים ומחשבות על פס"ד עו"ד לאה דורפמן נגד ערן ורד בו דחה בית המשפט את עמדתו של יהונתן קלינגר ואסר על חברו ערן ורד להטריד את קציני בית המשפט והצוות המנהלי.

חופש הביטוי משתרע על כל צורות הביטוי; הוא כולל בחובו ביטוי של דעות מקובלות ודעות חריגות; הוא משתרע על דעות שאוהבים לשמוע ועל דעות מרגיזות וסוטות. חופש הביטוי הוא החופש להביע דעת – כדברי השופט ברנן – "ללא מעצורים, ללא איסתניסטיות ופתוח לרווחה" "בפרשת New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)).

אף על פי כן, במקרים חריגים, גם הלגיטימיות שנותן חופש הביטוי לשקר כאמור בבג"ץ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255, 272), לא מאפשר התנהגויות לא חברתיות שמגיעות לכדי פגיעה רצינית וחמורה באינטרס הציבורי.

בפס"ד ה"ט 30520-09-10 עו"ד לאה דורפמן ואח' נגד ערן ורד, הטילה כבוד השופטת רונית אלט פינצ'וק, צו למניעת הטרדה מאיימת נגד ערן ורד, שחלק מדרכי התבטאויותיו פסולות על פי ההחלטה, 'אינן ראויות' ואף בוגדות בחופש הביטוי

באותו הדיון, דחה בית המשפט את טענותיו של עו"ד יהונתן קלינגר וקבע שיש לתת צו נגד מרשו, שיאסור עליו לבצע חלק מפעולותיו, אותן נאסר עליו להמשיך לבצע.

בדיון המשותף בערעורים הפליליים בש"פ  5934/05 ובש"פ  6238/05 (מדינת ישראל נ' שי מלכה) הסביר כבוד הנשיא, השופט אהרון ברק, כי:

 "לא כל ביטוי הנופל לגדר היקפו של חופש הביטוי זוכה להגנתה של המדינה. ענין לנו באיזון (אופקי או אנכי) בין ערכים ואינטרסים מתנגשים. במסגרת איזון זה ניתן למשל להגביל את חופש הביטוי אם הפגיעה של הביטוי באינטרס הציבורי היא קשה, רצינית וחמורה, וקיימת הסתברות קרובה לוודאות כי מתן חופש לביטוי יביא לאותה פגיעה בכלל או בפרט."

כבוד הנשיא ברק הדגיש בפסק דינו, שרק במקרי קיצון חריגים, בהם קיימת הסתברות קרובה לוודאות שהניצול לרעה של חופש הביטוי יפגע באינטרס הציבורי, יוגבל חופש הביטוי בצו שיפוטי.

הטלת האיסורים על ידי בית המשפט, נגד דעותיו של יהונתן קלינגר וחברו המטרידן לימדו, כי אפילו בחופש שהנו ללא גבולות יש כאלו המוצאים את הדרך לנצלו לרעה ולבגוד במטרתו האמיתית של חופש הביטוי.

נזכיר שהערך העליון ממנו צמח חופש הביטוי הוא: "החופש של היחיד להגשים את עצמו; חופש הביטוי הוא החופש של היחיד (ראו: בג"ץ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255, 272)."

בית המשפט באותו עניין עוד הסביר בקביעותיו על גבולות חופש הביטוי, כי: "חופש הביטוי וההפגנה ניתן בישראל לכל. הוא מהווה את "ציפור נפשה" של הדמוקרטיה (הנשיא ש' אגרנט בע"פ 255/68 מדינת ישראל נ' בן משה, פ"ד כב(2) 427, 435). יש לה "מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם" (בג"ץ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, פ"ד לח(2) 393, 398)"

הכותב הנו עורך דין ממשרד נועם קוריס ושות, עורכי דין
האמור אינו מהווה יעוץ משפטי

יום שני, 22 בנובמבר 2010

הנשיאה דורית ביניש: פלוני נגד פלונית

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  6734/10

בפני: 
כבוד הנשיאה ד' ביניש

המערערת:
פלונית
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיב:
פלוני
                                   
ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז
תל-אביב (השופטת ט' סיון, סגנית הנשיאה) מיום 31.8.2010
בתמ"ש 97580/97  למחוק על הסף את הבקשה לפסול עצמו מלהמשיך ולדון בהליכים שבין הצדדים בערעור זה
                                   
בשם המערערת:              עו"ד אליהו שגב


פסק-דין

         ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב (השופטת ט' סיון, סגנית הנשיאה, להלן: השופטת או בית המשפט), מיום 31.08.2010 בתמ"ש 97580/97, למחוק על הסף את הבקשה לפסול עצמו מלהמשיך ולדון בהליכים שבין הצדדים בערעור זה.

1.      בין הצדדים, בני זוג שנתגלע ביניהם קרע ואשר התגרשו לאחרונה, נדונו מספר תביעות רכושיות בבית המשפט לענייני משפחה החל בשנת 1997. ביום 20.2.2003 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובו הוחלט, בין היתר, כי על המערערת לפנות את דירת המגורים וכי הדירה תימכר, כאשר באי-כח הצדדים ימונו ככונסי נכסים על הדירה. לאחר דיונים בערכאות הערעור ולאור חוסר שיתוף הפעולה בין הצדדים, מינה בית המשפט כונס יחיד לצורך השלמת הליכי מכירת הדירה, הוא בא-כח המשיב. ביום 23.8.2010 דחה בית המשפט את בקשת בא-כח המערערת להתמנות לכונס משותף על הדירה ונימק זאת נוכח סיומו המתקרב של הליך הכינוס. על החלטה זו תלויה ועומדת בקשת רשות ערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

2.      נוכח החלטה זו הגישה המערערת בקשה לפסילת השופטת מלדון בכלל התובענות שבין הצדדים. בית המשפט הורה ביום 31.8.2010 למחוק את בקשת הפסלות בקובעו כי "אין בפני כל הליך, התיק סגור, ובכל הבקשות ניתנו החלטות, לפיכך אין מקום לבקשה זו והיא נמחקת על הסף". ביום 6.9.2010 דחה בית המשפט את בקשת המערערת להפסקת הליכים בקובעו כי "מאחר ולא ניתנה החלטה על בקשת הפסלות לגופה, מהטעם שאין הליכים בפני בית משפט זה, וכאמור בהחלטה, הרי שאין לערעור בפני בית המשפט העליון, דהיינו: לא חלים כאן דיני הפסלות והתקנות בעניין זה. וכאמור, אין תביעה, מועד, והתיקים סגורים ועל כן הבקשה אינה מובנת, "אין דיון אותו יש להפסיק". מכאן הערעור שלפניי.

3.      המערערת טוענת כי הליך הכינוס טרם תם והוא עדיין תלוי ועומד. כן תלויות ועומדות בפני בית המשפט תביעות נוספות שעניין פיצויים, איזון משאבים וכן בקשות לסעדים זמניים. לפיכך מן הראוי היה לדון בבקשת הפסלות לגופה. המערערת טוענת כי דחית בקשת בא-כוחה להתמנות ככונס משותף יחד עם בא-כח המשיב מהווה פגיעה קשה בעקרונות חוקתיים של זכויות קניין  ושוויון. המערערת מצביעה על שורת החלטות של בית המשפט, ובהם פסק הדין משנת 2003, אשר יש בהן, לטענתה, משום הבעת דעה ברורה נגדה ומשוא פנים כלפיה. השגתה העיקרית היא נגד ההחלטה מיום 23.8.2010 שלא למנות את בא-כוחה הנוכחי ככונס משותף על הדירה, למרות שבהחלטתה קודמת קבע כי ימונה כונס נוסף מטעם המערערת, כדי לשמור על זכויותיה הקנייניות בהליך המכר ולאחר שהשתהה במתן החלטתו, כאשר בינתיים הליכי הכינוס ממשיכים, ללא קבלת חוות דעת שמאית. לטענת המערערת, מדובר במציאות אובייקטיבית שבה דעת בית המשפט ננעלה באופן המצדיק את פסילתו. לחלופין, מבקשת היא לרכך את ההלכה הנוהגת בנוגע לפסלויות שופטים, אשר תביא להחזרת האמון במערכת המשפט.

4.      ביום 16.9.2010 דחיתי את בקשת המערערת לעכב את ההליכים המתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה עד להכרעה בערעור. ביום 1.11.2010 ביקשתי את הערותיה ותגובתה של השופטת בטרם מתן החלטה. השופטת ציינה בתגובתה מיום 3.11.2010 כי ביום 6.10.2010 הגיש הכונס בקשה לאישור הסכם מכר הדירה וכי היא ביקשה את עמדות הצדדים לבקשה זו. השופטת ציינה עוד כי לו היתה המערערת שבה ומגישה את בקשת הפסלות במועד זה, היתה האחרונה נותנת החלטה לגופה בבקשה. כן מציינת השופטת כי מאז מתן פסק הדין בשנת 2003 מנסה המערערת בכל דרך, לרבות בדרך של הגשת בקשות רשות ערעור, לעכב את הליך הכינוס. עוד מוסיפה השופטת כי שתי התביעות החדשות שהגישה המערערת לא היו בפני השופטת בעת מתן החלטה ביום 31.8.2010, אך מיום 6.10.2010 אכן מתנהלים בפניה הליכים בין הצדדים. במצב דברים זה מודיעה השופטת כי אם תפנה המערערת ותבקש לדון בבקשת הפסלות, תדון בה לגופה. המערערת ביקשה לצרף הודעה המתייחסת לתגובת השופטת, בה טענה, בין היתר, כי העובדות המתוארות בתגובה בנוגע להליכים המתנהלים בפני השופטת אינן מדויקות. המערערת הודיעה כי היא עומדת על ערעורה.

5.      נוכח האמור בתגובת השופטת לפיה, בנסיבות העניין, אם תפנה המערערת ותבקש לדון בבקשת הפסלות, תדון בה לגופה. גם לאור האמור בהודעת המערערת, דין הדחיה על הסף של בית המשפט קמא להתבטל, נוכח קיומם של הליכים כיום בפני השופטת של בית משפט קמא. לפיכך, אם אכן עומדת המערערת על בקשת הפסלות, תודיע על כך לבית המשפט קמא כדי שידון בה לגופה ויתן החלטתו.

         הערעור מתקבל, אפוא, באופן חלקי, רק במובן האמור לעיל.

         ניתן היום, י' בכסלו התשע"א (17.11.2010).ה נ ש י א ה

יום שבת, 13 בנובמבר 2010

זוגיות בבלוגסי

למצוא זוגיות - לא לחפש, למצוא

על ידי: חיים גרינברג
למצוא זוגיות

זוגיות היא דבר נפלא וכשהיא טובה היא הדבר הנפלא ביותר שיש. היא אחד הדברים המשפיעים והחשובים ביותר בחיינו.
לכל אחד הזכות לזוגיות טובה ואין שום סיבה, באמת שום סיבה בעולם, שלא תהיה.
"לכל סיר יש מכסה" זו לא קלישאה, זו עובדה. מספיק לפקוח עיניים ולראות, לרוב האנשים יש זוגיות כלשהי. כולל כאלה, שאם לא היינו יודעים, היינו  חושבים שבוודאי זהו תחום מאותגר עבורם.
השאלה היא איך מוצאים זוגיות? האם צריך פשוט לחכות שזה יקרה? האם זה עניין של מזל ויש מקום להסרת קללה או עין הרע? האם זה קבוע מלמעלה ואין מה לעשות? אולי קמע לזוגיות יעזור?
התשובה היא לא, לא, לא ולא.
הכל עניין של גישה, מודעות, רצון והשקעה.
מה הכוונה בגישה?
הרבה אנשים מסתובבים עם התחושה "זה לא קורה לי". אין דבר כזה!
לי, כמו להרבה בדורנו, לקח כמה שנים טובות למצוא את הזוגיות המיוחלת. לא נולדתי נשוי. אז לי זה כן קורה? או שזה קרה ועכשיו זה כבר לא? אני עדיין נשוי. אז אולי זה לא קרה, לא קרה ואז פתאום.. קרה?
אם כך מה ההבדל ביני לבין כל אחד אחר שנמצא בשלב ה"כמה שנים לפני"?
אין הבדל.
במבט לאחור כל מה שקרה לי באותן שנים עזר לי להיות מוכן לזוגיות, מוכן באמת ומספיק בכדי שזה יקרה. ולכן אני אומר "זה קורה" כל הזמן. אם המחשבות והמעשים מכוונים בצורה נכונה, כזו שתורמת לקידום החלומות והמטרות שלכם, אז כל דבר הוא רק שלב בדרך לזוגיות ובינתיים אתם צוברים נסיון.
מי שמאמין שזה לא קורה לו יפספס הרבה הזדמנויות, כי גם כאשר אחת תופיע האמונה שזה לא קורה תמנע ממנו מלראות אותה, וחוץ מזה תסכימו איתי שמי שנושא עימו רגשות שליליים לנושא מסויים לא בדיוק יפעל בצורה אופטימלית כאשר הנושא יעלה. בקיצור כדאי מאד להיפטר מאמונה כזו.
עוד דוגמה לגישה לא נכונה היא גישת "כולם אותו דבר". מה הבעיה? זה הרי "סתם ביטוי". ובכן אין דבר כזה סתם ביטוי, צורת דיבור כזו מצביעה על אמונה פנימית. אמונה שמתבטאת בהתנהגות, כזו שדוחה  כל אחד מראש ומרחיקה מאד את האפשרות למצוא זוגיות.
הרי אם כולם אותו דבר אז מספיק דייט אחד, הבנו את הסיפור ויאללה חיי רווקות זוהרים עד סוף ימינו.
ברור שלא, ברור שכל אדם הוא שונה. אך להבין את זה ובאמת להאמין בזה אלו שני דברים שונים. יותר מדי אנשים סוחבים איתם את האמונה הזו וניגשים ככה לדייטים. עם רמת "פתיחות" כזו מה הסיכויים שבאמת יקרה משהו? איך אפשר ככה באמת להכיר את האדם שמולך?
ולגבי רצון- אני משער שתגידו "בטח שאני רוצה, רוצה מאד". ברור, אבל אם אתם חווים תקיעות בנושא יש צורך בשינוי – אני מדבר על רצון אמיתי, כזה שיגרום לכם לעשות הכל, כל מה שיידרש בשביל למצוא זוגיות טובה. זה כולל ביקור באתרי היכרויות, מסיבות, קריאה בנושא, סדנאות, ייעוץ ומאמץ אמיתי לשנות, לשפר ולהבין מה לא עובד – בהנחה שיש קושי בתחום זה.
כמו בכל דבר טוב אחר בחיים גם כאן יש צורך במאמץ, מחשבה והשקעה. נכון, יש כאלה שלא עשו שום דבר מיוחד ונראה שזה פשוט קרה להם. זה אומר שלהם אין אמונה או התנהגות שיוצרות קושי בנושא, זו לא סיבה להמשיך לקפוא על השמרים או לחסוך באמצעים להגשמת המטרה. אם אתם באמת רוצים למצוא זוגיות.
הסיבות לקושי במציאת זוגיות אינן רבות ובד"כ חוזרות על עצמן בצורות שונות אצל אנשים שונים. רצון אמיתי ומאמץ ראוי הם לעיתים מספיקים בשביל לסלק את המכשולים הללו. עצם ההשקעה מזמנת הזדמנויות רבות יותר, "פותחת את הראש" לקראתן ולקראת שינוי התנהגותי רצוי. כאשר אדם פועל ומניע תהליכים הלמידה וההשתפרות הן בלתי נמנעות. לא רק זה, עצם המאמץ מעלה מאד את הסיכויים למצוא זוגיות טובה, נכונה ויציבה. בניגוד למי שזה קרה לו ללא מאמץ.
אז מה צריך לעשות בשביל למצוא בן זוג?
קודם כל לפתוח את הראש ולצפות לזה. החיים מפתיעים הרבה יותר מהדמיון. כולם יודעים את זה אך מי באמת מתנהג בהתאם? שימו לב למה שהחיים מזמנים לכם, גם אם הסיטואציה הלא בדיוק שיא הרומנטיקה. בן הזוג יופיע ברגע אחד בזמן, ללא אזהרה או קול תרועת חצוצרות. אני לא אומר להיות מצוחצחים, מתוקתקים ועם חיוך ענק גם בתור בסניף הדואר אבל כן להיות כל הזמן בתחושה שגם עכשיו זה יכול לקרות ולתת את המרחב לסיטואציות להתרחש.
בנוסף- הכוונה בראש פתוח היא פתיחות אמיתית לכל הזדמנות ולכל אחד. כן, לכל אחד ואחת. כמובן שיש לקבוע קריטריונים מסוימים לבן או בת הזוג ולא כל אחד יתאים לנו, אך חשוב מאד לקבוע קריטריונים נכונים, לשים דגש על מה שחשוב באמת ובלתי ניתן לפשרה (למשל אם הוא עוסק בצייד ארנבות ואני נגד – כנראה שלא נוכל לחיות יחד אלא אם יוותר על העיסוק) ולדעת לראות מעבר למה שניתן להתפשר עליו, לוותר עליו או ללמוד לחיות איתו.
קריטריונים כמו גובה, צבע עיניים, מצב כלכלי, תואר וכו' מהווים מכשול רציני. יותר מדי אנשים נשארים רווקים הרבה זמן בגלל חוסר רצון לראות מעבר לפרטים הנ"ל. וזאת למרות העובדה שרוב האנשים הנמצאים בזוגיות יודו שלא כך הם דמיינו את בן הזוג שלהם, ולמרות זאת הזוגיות טובה.
לא תוכלו ליצור זוגיות טובה ואהבה עם מישהו שחשבון הבנק שלו קצת דל ממה שחשבתם? שלא מגיע למדף האחרון במטבח, שהוא מתולתל או בעל השכלה שונה משלכם?
שימו לב שמשתמשים במושג "יצירת זוגיות". זוגיות היא דבר מה שיוצרים – בונים יחד. בהתחלה לוקחים רק את חומרי הגלם, הדברים הבסיסיים. מלטשים, מקציעים, מערבבים ואפילו דופקים עד שמגיעים למשהו מבוסס ויציב. זוגיות אמיתית דורשת השקעה, הידברות, תיאום ציפיות, למידה ונכונות להשתנות. אהבה ממבט ראשון טובה לתקופת הדייטים, כאשר מתעסקים בהיכן לבלות וכמה. אחר כך זה כבר לא מספיק.
אחד הכללים החשובים ביותר כאשר רוצים להשיג דבר מה הוא: "התנהג כאילו כבר יש לך את זה". בוודאי כבר נתקלתם בו.
אם נניח לרגע את הפן הרוחני-מיסטי נראה שכלל זה מוכיח את עצמו בצורה פשוטה מאד בפן הפרקטי. רובנו נוטים לשקוע בדכדוך מסויים כאשר אין לנו את מה שאנו רוצים. זה נכון במיוחד כאשר מדובר בזוגיות. וגם אם אתם לא מרגישים מדוכדכים משהו מתחושת ה"חסר לי" בודדאי מלווה אתכם וצץ פה ושם בצורת מחשבות או התנהגות שלילית כאלו או אחרות. התחושה המלווה אותנו היא "כשיהיה לי אז אהיה שמח/משוחרר/נחמד/חייכן". בסדר גמור, טבעי ומובן אבל תגידו אתם – עם מי כיף יותר להיות: מי שמחייך וצוחק או מי שנרגן ונאנח? אל מי תרצו להתקרב יותר: אדם פתוח ומשוחרר או מסוגר וזועף?
אני אולי מקצין אבל הדברים האלה נמצאים שם. מעל או מתחת לפני השטח זה לא משנה, כל אחד ואחת מרגישים היטב מה שהאחר מקרין מבפנים. מי שמחכה, יש סיכוי שימשיך לחכות עוד הרבה. החלטה מודעת להעלות את רמת האנרגיות והשמחה תביא לשינוי משמעותי מאד בחיים שלכם. אני לא מדבר על חיוכי מסיבות, את זה כולם עושים, אלא משהו אמיתי מבפנים ואפילו אם זה רק קצת. לא צריך להפוך פתאום לדובון אכפת לי אבל מומלץ בהחלט לעשות מאמץ – בהתאם לרמת השינוי שהייתם רוצים בחיים שלכם.
התנהגו כבר עכשיו כמו שאתם מתנהגים עם בן זוג, ואף יותר מזה, התנהגו כמו שאתם מצפים מבן הזוג המיוחל שיתנהג. הוא או היא עלולים להופיע בחייכם מחר או בעוד שעה. זה מגיע להם ומגדיל את הסיכוי שירצו להשאר בסביבה ולהכיר אתכם.
הדברים האלה לא מסובכים בכלל וחלקם אפילו מתבקשים מאליהם. הקרינו החוצה את מה שאתם רוצים לקבל בחזרה, תשמרו על ראש ולב פתוחים, תנו חיוך והציגו לעולם את הטוב שבכם. מישהו כבר יקלוט את כל זה.
בהצלחה!
אודות כותב המאמר
המחבר הינו NLP Practitioner
מומחה באימון והדרכה למציאת זוגיות
http://www.bezoog.com/
(Reader.co.il SC #84199)
מקור המאמר - http://www.reader.co.il/article/84199/למצוא-זוגיות-לא-לחפש-למצוא

מתח מיני ופנטזיות פרועות

מתח מיני...תזהר! היא הולכת לפנטז עליך המון

על ידי: ben
** ודאי שמתם לב שבמאמר הקודם (http://www.reader.co.il/article/83856/8...) חזרתי על הנושא של המתח המיני שוב ושוב ולא בכדי.
בלי המתח המיני, לא תתקיים משיכה חזקה שתגרום לבחורה לחשוב עליך שעות נוספות. בלי המתח המיני סביר להניח שהבחורה תקטלג אותך כך: "בחור שכיף לדבר איתו, מאתגר אותי ומצחיק אותי, אבל אני לא נמשכת אליו ברמה כזאת שבא לי עליו". אם כל הזמן תהיה כמו קפיץ ורק תספר בדיחות ותריץ דאחקות כמו שאתה מריץ עם החברה, אתה תהיה אחד שכיף ונעים לדבר איתו אך היא לא תראה את עצמה מעבירה איתך לילות.(פירוט על נושא ההומור וכמה הוא חשוב,אפרסם בקרוב...)
היא תיזום איתך פגישות,יהיה לה כיף איתך,אבל משהו יחסר וזה המתח המיני!
חזרתי על זה שוב ושוב בגלל שראיתי שיש לי הרבה חברים שעושים את הטעות הזו...הם מצחיקים אותה בלי הרף אך נשארים בסוף לבד...
אז איך בעצם אני עושים את המתח המיני הזה? או על מה לעזאזל אתה מדבר?
הנה לך פירוט של סיטואציות שונות של מתח מיני – אם תשמש בידע הזה בחוכמה הוא יהיה שווה ערך...

מתח מיני בטלפון- קול עמוק. דיבור איטי. דיבור עם הפסקות יזומות. קול ברור ודיקציה נקייה.
מה אני צריך לעשות בשביל להיכנס לוייב המיני שאתה מדבר עליו כ"כ הרבה? אתה צריך לראות תמונה סקסית,אולי לדמיין תמונות של ג.יפית בחצאית. תהיה יצירתי, אנג' ילינה ג'ולי מתפרנסת יופי מגברים כמונו J
מתח מיני בפגישות- הליכה איטית וזקופה(לא ללכת כמו צב מסורס,תהיה מודע לעצמך). תנועות ידיים רחבות שמראות נוכחות(כמובן איטיות). מבטים – כשאתה מפנה את הראש לסביבה תדאג שזה יהיה איטי, כשאתה מסתכל עליה, תסתכל בחצי מבט כזה , אל תפתח את העיניים יותר מידי(לא כמו נרקומן, אלא כמו גבר שמשדר סקסאפיל מטורף). תיגע לה קלות בסנטר ותעזוב. תסיט לה את הפוני כמה דקות אחרי ותעזוב. תראה איך היא מגיבה. תדמיין שאתה מנשק את הבחורה שמולך,תדמיין שאתה מלטף אותה בצורה חושנית- תיכנס לזה...ברגע שתיכנס ותרגיש את התחושות השידור יהיה חלק והיא תקבל אותו במלואו(משתלם לך לשדר חלק,ועוד בלי דמי מנוי חודשיים). תחשוב יצירתי ותפליג הן מתות על זה יותר ממך...
מה שהופך ידיד ל"ידיד" היא הסיבה שהוא לא נותן למתח המיני משקל. הוא משקיע את כל כוחו בליצור נוחות, נוחות ,נוחות, וכך נוצר מצב שהדייט הלוהט שלו הופכת לקרח, למה? כי הוא הופך לחברה טובה שניתן לשפוך בפנייה את הלב. תזכור שהן רוצות את זה לא פחות ממך, אל תתבייש לשדר, זה נורמאלי והכרחי. תחשוב על בראד פיט או על גברים אחרים שנחשבים "סקסיים", הם עושים את זה באופן טבעי, כי ידוע להם עמוק בפנים שסקס מוכר. צריך לזכור שבשביל שזוגיות בריאה תתקיים חובה שיהיה מתח מיני אחרת, אחי היקר משפט הסיום תמיד יסתיים כך : "אתה חמוד והכל אבל , לעולם לא תרגיש מה זה להעביר איתי את הלילה, חבר שלך פנוי תגיד?" ...
כשתלמד לשדר כמו שצריך , נשים ימשכו אליך באופן טבעי...
עכשיו אתן לך דוגמא מהעולם הגדול...
דוגמא מצוינת לגבר סקסאפילי בטירוף--- אשר הזמר המהולל מארה"ב.
דוגמא מצוינת לגבר חמוד שכיף איתו --- מרטין לורנס הבדרן הנודע מארה"ב.
תבין את ההבדל ותהיה על הגל שייקח אותך למקומות שאתה רוצה...
אל תזכור את כל המאמר הזה,תבין אותו.באמת שפשוט יותר.
  • אם באמת בא לך לשדרג את היכולות שלך עם נשים...אם תמיד רצית לזרוק לה משפט מנצח ולא ידעת איך,אם נמאס לך להיות ביישן וההוא שלא מבין בנשים,אם סתם בא לך להכפיל את ההצלחה שכבר יש לך,זה הזמן לפנות אלינו...
  • אם אתה רוצה לעשות שינוי ממשי בחיים שלך,שינו שתרגיש בכל פעימה שלך,אנחנו כאן בשבילך...
  • לאור הביקוש הרב, האימונים האישיים יערכו בבאר שבע.אחד על אחד. כך שאתה תקבל הרבה יותר בזמן קצר יותר.
  • היחס האישי האכפתיות והחיוך שלנו ייקחו אותך לאן שרק תבחר...תחשוב רחוק-אתה תגיע!

  • אם אהבתם או שיש לכם משהו מיוחד להוסיף, שלחו לי מייל לכתובת donhitch@walla.com
  • ואשמח לענות.אתם מוזמנים לשלוח שאלות נוספות לאותה הכתובת...

אודות כותב המאמר
קצת על עצמי...
שמי בן- בן 24 לתחום אמנות הפיתוי והמשיכה הגעתי לגמרי במקרה...
כבר כמה שנים טובות שאני חוקר ולומד את התחום לעומק...
לאחר שהגעתי להבנה שיש שיטה מסוימת שפשוט עובדת על כל אחת,החלטתי לנסות לעזור בדרך המיוחדת שלי.
גילתי דבר אחד מאוד מעניין...לא משנה מי אתה,משנה לאן אתה רוצה ללכת.
גם אם מעולם לא פנית לבחורה,יש סיכויים גבוהים ביותר שתצליח לכבוש את זו שרצית כל הזמן...
היות ואני איש במה,בשיטה שלי נלמד בדרך משחקית חדשנית וכיפית את כל הדברים שנראים רחוקים שנות אור...לא סתם נאמר ש"העולם הוא במה ואנחנו שחקנים..." נלמד יחד איך באמת נהנים מכל אינטראקציה כלשהי עם הסביבה ועם נשים בפרט,אז תבוא עם חיוך,הולך להיות כיף :)
(Reader.co.il SC #84203)
מקור המאמר - http://www.reader.co.il/article/84203/מתח-מיניתזהר-היא-הולכת-לפנטז-עליך-המון